Anderson Premier Corporate Law (Anderson Lawyers) bӧrjade som en familj advokatfirma, singular i syfte att erbjuda bӓsta mӧjliga service till våra kunder. Det har vuxit kraftigt och ӓr nu an av de mest erfarna advokatbyråerna i sӧdra Spanien.

Vi ӓr en fullservice advokatbyrå med internationell inriktning som driver pȧ principerna om integritet, diskretion, neutralitet och service, representerar klientens interese fӧrst frӓmst. Vårt primӓra mål ӓr att sӓkerstӓlla ett vӓnligt, effektivt resultat med hӧg professionell standard.

Eftersom vi har en internationell kundbas, så talar personalen flera språk. Alla huvudpartners ӓr flytande i engelska ock involverade i hanteringen av kundernas frågor. Vi fӧljer en politik av full insyn nӓr det gӓller våra avgifter och tjӓnster.

Vårt huvudkontor ӓr i sӧdra Spanien med ett regionkontor i Sevilla. I kombination med vårt nӓtvark av Europeiska korrespondent kontor so kan vi erbjuda våra kunder en av de mest engagerade och fokuserade tjӓnsterna som ӓr tillgӓngliga idag.

Anderson advokater kӧrs, framfӧr allt fӧr och på uppdrag av sina kunder. Erfarenheten har lӓrt oss att en nӧjd kund ӓr sӓkert att ge oss ӓnnu mer affӓrer genom remiss.