KRIMINELLA OCH STRAFFRÄTTSLIGA PROCESSRÄTT (RÄTTSTVISTER); I SYNNERHET ALLA TYPER AV SOCIO-EKONOMISKA BROTT.

För att garantera den mest grundliga studien av varje rättslig fråga, den straffrättsliga avdelningen av Anderson advokater arbetar nära tillsammans med andra rättsområden.

  • Privat område
    • Civilrätt och handelsrätt Institutionen
    • Boende och byggande juristavdelningen
  • Skatte- och skatterätt område
  • Offentlig rätt område
  • Sysselsättning och Social trygghet lag område

Criminal Lag avdelningsdirektör