Alltid med tanke på behovet av att ge vȧra kunder en optimal standard fӧr konsulttjӓnster och den hӧgsta graden av uppmӓrksamhet, Anderson advokater arbetar i olika områden av rӓttslig praktik. Dessa består, på grundval av differentierade i olika avdelningar som specialiserat sig på skilda juridiska ӓmnen.

Fӧrekomsten av en lӓmplig form av tvӓrvetenskaplig samordning mellan dessa fӓlt och avdelningar i vår organisation ӓr det som gӧr det mojligt fӧr oss att erbjuda våra tjӓnster i ett integrerat, expert och effektivt sӓtt.

Vår nuvarande områden i rӓttslig praktik och de avdelningar som gӧr dem upp ӓr fӧljande:

PRIVATRӒTTSLIGA OMRÅDEN

  • CIVILRӒTT OCH HANDELSRӒTT AVDELNINGEN
  • BOENDE OCH BYGGANDE AVDELNINGEN
  • KRIMINELLA JURIST AVDELNINGEN

OMRÅDE INOM OFFENTLIG RӒTT

OMRÅDE INOM SKATT OCH SKATTERӒTT

OMRÅDE INOM ARBETE OCH STATLIG SJUK FÖRSӒKRING

Slutligen, Andersons advokater har olika avdelningar som stӧder deras leddning. Deras mål ӓr att anpassa drifften av kontoret till behoven och kraven från sina kunder. Detta utgӧr en betydande kӓlla till mervӓrde, både interna och externa. Dessa avdelningar ӓr:

  • Redovisning och den finansiella institutionen
  • Ekonomistyrning och kvalitetsavdelningen
  • Relationer och kommunikationsavdelningen
  • Kundtjӓnstavdelningen
  • Personalavdelningen (HR)
  • IT avdelningen