När vi väl har hittat bostaden som passar in i våra behov, och som ETT STEG innan vi köper och gör något av förvaltningen, förutsatt att vi har beslutat att personligen genomföra alla verksamheter och inte använda professionell hjälp so måste vi samla in viss information som informerar oss om egenskapens rättsliga status. Denna information är:

  • Enkel anteckning om egendomen från fastighetsregistret som den avser. Även om vi inte har registreringsdatabasen kan vi hitta det här ur någon av de registren i staden där fastigheten ligger, helt enkelt genom att ange gatan där den ligger. Denna enkla anteckning kommer att ge oss betydande och viktig information som till exempel vem ägaren till fastigheten är, oavsett om han har skulder eller inteckning, om huset har blivit en garanti för en betalning, oavsett om han kan sälja det eller inte, om några rättsliga förfaranden har påbörjats mot honom etc. Du bör notera det faktum att alla sanna förhållanden som gäller egendomen kanske inte visas i registret. Det beror på att det inte är obligatoriskt för personer att infoga data i fastighetsregistret.

Att begära den ovan nämnda enkla anteckningen för egendomen är lika enkelt som att fylla i ett formulär i det register som det avser, med dess registerdata.

  • Bostadsförening. Det är tillrådligt, om inte att säga väsentligt, att samråda med bosättningsföreträdarens ordförande om att egendomen tillhör eller, om så inte är fallet, den godsadministratör som ansvarar för att administrera den, om bostadens status. På det sättet kan vi undvika obehagliga överraskningar när egendomen har förvärvats, till exempel att vi upptäcker att våra drömhus har en betydande skuld på grund av att föreningens avgifter inte har betalats. Denna fråga kan få den ytterligare förvärrande faktorn att skulden som uppstår av denna anledning inte kan hänföra sig till den person som orsakade dem, utan snarare är de knutna till fastigheten, oavsett vem ägaren är. Denna skuld är emellertid begränsad till den sista hela årliga perioden och de månader för vilka betalning inte har gjorts under det pågående året.
  • Rådets skatter. Det är också starkt rekommenderat att besöka kommunens råd där fastigheten är belägen och fråga om hur situationen är när det gäller betalning av kommunalskatter som kan tas ut på den, och i synnerhet fastighetsskatten, som är Känd som IBI i Spanien. Detta var tidigare känt som stadens priser. Detta beror på att det i likhet med skulden för utebliven betalning av associeringsavgifter är en skuld som kan införas som en pant på fastigheten till förmån för rådet, eftersom det kan vara en skuld som ger upphov till en Lien till förmån för rådet och den efterföljande försäljningen av fastigheten på offentlig auktion. Därför att vara knuten till fastigheten i stället för den person som kan ha orsakat det, kan denna typ av skuld leda till att vi blir berövade vårt hus på grund av en skuld som vi själva inte har ingått. Denna skuld på egendomen är inte oändlig, eftersom den är begränsad till skuldens sista fem år. När vi har alla dessa detaljer och alla andra som kan uppstå för oss och kan hjälpa oss att känna oss säkrare om egenskapen hos fastigheten, kan vi börja genomföra de administrativa processer som krävs för att köpa fastigheten. Dessa uppgifter kan variera beroende på om vi ska göra inköpet genom en professionell, en R.E.P.A. Eller inte, eller om vi ska kräva hypotekslån. Om försäljningen ska genomföras via en REPA, är det första som kommer att ställas av oss att en summa pengar deponeras som en inköpsavgift, även känd som en straffavgift, eller som en viktig insättning, även känd som en Bekräftande insättning. Detta är vad som är känt som att reservera fastigheten. Skillnaden mellan att tillhandahålla pengarna som inköpsdeposition eller som en viktig insättning är viktigt, men på ett enkelt sätt kan vi säga att med inköpsdepositionen kan båda parter, köparen och säljaren avstå från köp eller försäljning av Fastigheter som är föremål för inköpsavgiften. Om säljaren beslutar att inte sälja, så snart köparen har deponerat en summa som inköpsavgift, kommer han att kunna fortsätta med det, men han måste lämna säljaren dubbelt så mycket som han betalat till honom. Om på andra sidan är det köparen som ”tar ett steg tillbaka” och beslutar att inte köpa, kommer han att kunna göra det, men han kommer att förlora summan som överlämnats som inköpsavgiften. Om emellertid summan tillhandahålls som en viktig insättning, bör vi informeras om att – till skillnad från inköpsavgiften, kan vi inte här besluta att inte köpa eller sälja. Det beror på att den andra parten i kontraktet, vare sig det här är köparen eller säljaren, kommer att kunna dömma oss för att uppfylla vad han har kommit överens om att lämna över pengarna som en viktig insättning.

 

När detta har behandlats med R.E.P.A., måste vi bara vänta på undertecknandet av försäljningsdokumentet, vilket kan vara en av de två typer som vi kommer att nämna senare. Vidare kommer den professionella att ansvara för uppgiften att utföra det ”detektiva” arbetet som förklaras ovan med de därmed följande besparingarna och utan att det finns möjlighet till misstag från vår sida.

Om vi på andra sidan ska själva sälja, måste vi komma överens med säljaren om huruvida en inkassoförsäljning eller en viktig insättning ska betalas. Vi kommer att behöva förse notaren eller den som kommer att skriva upp avtalet med de väsentliga uppgifterna om samma, det vill säga parterna, egendomen, priset, betalningsformen etc. Därefter kommer kontraktet eller den offentliga handlingen att undertecknas.

Källa: COAPI Madrid