ANSTӒLNINGS REVISION

STRATEGISK PLANERING AV ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN: PREKARISERING SYSTEM

SYSSELSÄTTNING AVTALSSLUTANDE: FÖRETAGSLEDNINGEN

LÖN BETALNINGSPOLICYER. OPTIONER

KOLLEKTIVAVTAL: FÖRHANDLINGAR MED FACKFÖRENINGARNA UTFLYTTADE

PROFESSIONELLA IDROTTSMÄN OCH KVINNOR

OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG: KOLLEKTIVA UPPSÄGNINGAR, FÖRTIDSPENSIONERING OCH ARBETS INSPEKTIONER

RÄTTSTVISTER

 

För att garantera det mest grundliga sättet att studera varje rättsliga frågor, Sysselsättning lagen område av Anderson advokater arbetar tillsammans med andra rättsliga områden:

  • Privat lag område
    • Civilrätt och handelsrätt Institutionen
    • Boende och byggande juristavdelningen
    • Kriminella juristavdelningen
  • Skatte- och skatterätt område

Sysselsättning och Social trygghet lag regionchef