Bortsett från inköpspriset för varje typ av egendom, att ta hänsyn till, vi har av den omständigheten att själva det faktum att köpet kommer att innebära en rad kostnader, som komer att behuvas betalas vid många tillfällen. Dessutom kommer det att finnas många andra kostnader som säljaren måste betala, men man kan komma överens om att köparen kommer att betala på grund av fӧrdelning av avtal mellan parterna. I stort sett kan vi dela kostnaderna för ett köp i två grupper, inköps kostnader och hypotekskostnader (när det är nödvändigt).

Källa: COAPI Madrid