Det finns möjlighet att vi inte har alla pengar att köpa fastigheten, eller att vi inte vill använda våra pengar för detta, av vilken anledning som helst. I båda fallen behöver vi hjälp i form av finansiering, oavsett om det gäller en bank eller en privat källa, i form av en avtalsmässig och juridisk fråga som kallas hypotekslån. Lånet är inte finansieringen i sig utan snarare det är den garanti som vi ger till långivaren som vi ska betala, för om vi inte gör det kan pengarna hävdas av den senare genom en försäljning på auktion, Eller långivaren kommer att behålla ägandet av fastigheten som har hjälpt oss att köpa.

I sitt basform är ett lån med hypotekslån eller en inteckning som vi brukar kalla det, bara en konsumentprodukt. Det finns ett brett utbud av dessa tillgängliga på marknaden, vissa till fast ränta, andra till rörlig ränta, andra blandade, andra med fasta återbetalningar men som innehåller återbetalningsperioder som är alltför långa osv. Innan vi gör någonting borde vi informera oss om den största möjliga variationen av dessa, fråga hos olika finansiella enheter och sedan se vilken som passar bäst för våra behov.

I detta avseende har vi också hjälp av den professionella, R.E.P.A., som kan informera oss om vad de bästa produkterna på marknaden är och vilka som mer eller mindre passar våra behovsprofiler. Det finns dock många variationer. I sin basform är det fortfarande ett kontrakt, och som sådan ger finansieringsenheten eller långivaren oss en summa pengar som vi åtar oss att återbetala under den avtalade tidsperioden. Vissa räntor läggs också till i denna summa. De väsentliga delarna av detta kontrakt är:

Huvudman: Det här beloppet lånas av långivaren till låntagaren

Räntesats: Det här är en årlig andel av den utestående huvudbeloppet som långivaren kommer att debitera låntagaren för att ha lånat honom pengarna. Dessa räntor kan fastställas under hela lånets livslängd, eller de kan vara rörliga, det vill säga de kan revideras uppåt eller nedåt på halvårsvis eller årlig basis etc.

Lånperiod: Det här är den tid då låntagaren åtar sig att återbetala låntagaren, plus räntan, till låntagaren. Denna term är uppdelad i perioder som kan vara månader, kvartaler, halvår, årsperioder mm där betalningen måste göras.

Avskrivningar: Eller hur huvudmannen och räntan återbetalas. Det spanska banksystemet använder sig av det franska systemet, vilket innebär att betalning sker i början av låneperioden i form av avdrag plus ränta i stället för revisor. Situationen är omvänd vid slutet av låneperioden.

Avbetalning: Detta är summan av pengar som ska betalas i varje period som låneperioden är uppdelad i.

Brist: Normalt tillämpas detta i en kvalificerad form till en eller vissa perioder av avskrivningsperioden, där antingen kapitalet inte betalas, och så endast ränta skulle betalas, eller tvärtom, där ränta inte betalas Och endast kapitalet återbetalas.

Brist: Normalt tillämpas detta i en kvalificerad form till en eller vissa perioder av avskrivningsperioden, där antingen huvudstolen inte betalas, och så endast ränta skulle betalas, eller tvärtom, där ränta inte betalas Och endast huvudstaden återbetalas.

Behovet av hypotekslån medför en ökning av förvaltningen som är inblandad i försäljningen, och även om kostnaderna som vi kommer att tala om senare. Detta beror på att långivaren kommer att begära information från oss av personlig och ekonomisk karaktär för att analysera hur mycket skuld vi kan ta på och hur mycket vi kan betala. Det värderar också fastigheten för att ta reda på dess värde. Det kommer dessutom att vara nödvändigt att teckna lånekontrakten, de som gäller för försäkringen i bostaden, ytterligare ett offentligt gärning, lånegarantin, etc.

Källa: COAPI Madrid