De huvudsakliga tjӓnster som Anderson advokater erbjuder genom civil och kommersiell juristavdelningen inkluderar fӧljande rӓttsliga frågor:

 • BOLAGSRӒTT, FÖRETAGENS FÖRFARANDEN, UTMANANDE AVTAL, SKADESTÅNDSANSPRÅK
 • REKLAM, INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL FÖRMÖGENHETSRӒTT (PATENT, VARUMӒRKEN), ANTITRUSTLAGSTIFTNING
 • OFFENTLIGA ANBUD LAG (OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR, KONKURSER, SUSPENSIONER AV BETALNINGAR) OCH OMSTRUKTURERING AV FÖRETAG
 • FUSIONER OCH FÖRVӒRV
 • ӒLLMANT OFFENTLIGA ANSVAR OCH SOM HӒRRÖR FRÅN FÖRSӒKRINGSAVTAL (AVTALSENLIG, UTOMOBLIGATORISKT, TRAFIKOLYCKOR)
 • PRIVATRӒTTENS OMRÅDE UPPHANDLANDE
 • TRANSPORT RӒTT
 • KONKURSER, BETYDANDE FORDRINGAR
 • FÖRFARANDEN SOM INVOLVERAR FAMILJER OCH EFTERTRӒDARE, TESTAMENTARISKA OCH ӒRFTLIGA DIVISIONER
 • FAMILJE PROTOKOLL
 • BANKRÖRELSELAGEN
 • FÖRKLARANDE OCH VERKSTӒLLIGHET I CIVILHANDELS OCH INTECKTNING HӒVDAR
 • RӒTTSTVISTER FÖRBEREDELSE
 • MEDLING OCH ANDRA ALTERNATIVA SYSTEM FÖR ATT LÖSA TVISTER: ADR
 • NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA SKILJEFÖRFARANDEN
 • ERKӒNNANDE OCH VERKSTӒLLIGHET AV UTLӒNSKA AVGÖRANDEN OCH DOMAR

ANDRA AVDELNINGAR

Fӧr att garantera den mest grundliga studien av varje rӓttsliga fråga, civil och lag institutionen av Anderson affӓrsjurister samarbetar tillsammans med andra rӓttsliga områden:

 • Privat lag område
  • Boende och byggande juristavdelningen
  • Kriminella juristavdelningen
 • Skatt och skatterӓtt område
 • Offentlig rӓtt område

Civil och handelsrӓttsavdelningen