Vi ger omfattande expertis och en senior managmentperspektiv till finansiella klienter. Våra nio kӓrngrup praktik tӓcker stora områden, funktioner och tillåter oss at leverera en fullstӓndig inblick på strategi, verksamhet och teknik.

Vår expertis

  • Consumer & Small Business Bank
  • Corporate & Investment Banking
  • Fӧrsӓkring
  • Marknadsföring och distribution
  • Verksamhet & teknik
  • Organisation
  • Betalningar
  • Risker & förordning
  • Strategi & Corporate Finance

Wealth Management, kapitalförvaltning & pensionering